Kategorija C
450 EUR

Started on January 1, 1970 15 akad. valandų vairavimo

C kategorija – 450 Eur

  • teorinis mokymo kursas – mažiausiai 35 akademinės valandos;
  • praktinis vairavimo mokymas su patyrusiu vairavimo instruktoriumi – 15 akademinių valandų (degalai įskaičiuoti į kursų kainą);
  • teorinio mokymo praktiniai užsiėmimai (testai) su naujausia KET kompiuterine programa (darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 18:00 val.);
  • galimybė gilinti teorijos žinias su KET testų programa iš namų ar darbo – visur kur tik bus interneto ryšys!
  • mokykliniai teorijos ir vairavimo egzaminai;
  • dokumentų tvarkymas.

Mokantis C ir CE kategorijas – 850 Eur

Plačiau apie C1, C1E, C kategorijas

Nr. Kategorija Kategorijos apibūdinimas
1  C1 Automobiliai, kurie nepriskiriami D1 ir D kategorijoms ir kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg, bet ne didesnė kaip 7 500 kg, ir kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo; šie automobiliai gali būti sujungti su priekabomis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg. Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 18 metų.
2  C Automobiliai, kurie nepriskiriami D1 ir D kategorijoms ir kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg, ir kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo; šios kategorijos automobiliai gali būti sujungti su priekabomis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg. Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 21 metai, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius.

Laikant praktinį egzaminą VĮ “REGITRA” galėsite išsinuomoti  mokyklos mokomąjį  automobilį.