Papildomi vairavimo kursai pažeidusiems KET – kiekvieną trečiadienį

VKTI viršininko nustatyta tvarka nuo 2014 m. liepos 1 d. vairavimo mokyklai „EKOVAIRAVIMAS“ suteikta teisė vykdyti papildomą vairuotojų mokymą. Šis mokymas privalomas:

 • pradedantiesiems vairuotojams, pažeidusiems KET reikalavimą (-us), susijusį (-ius) su vairuotojų pareigų pėstiesiems, lenkimo taisyklių, draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, eismo reguliavimo signalų nesilaikymu, taip pat įspėjamųjų signalų naudojimo, važiavimo per sankryžas, vairuotojų naudojimosi saugos diržais, motociklininko šalmais pažeidimais, nustatyto greičio viršijimu daugiau kaip 10 km/h ir transporto priemonių vairavimu, kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (nuo 0,2 promilės iki 0,4 promilės), taip pat sukėlusių eismo įvykį, kurio metu buvo sutrikdyta eismo dalyvių sveikata;
 • motorinių transporto priemonių vairuotojams, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimų.

Papildomo vairuotojų mokymo tvarka

Nuo šiol tiek PRADEDANČIŲJŲ VAIRUOTOJŲ, PAŽEIDUSIŲ KET REIKALAVIMĄ (-US), TIEK VAIRUOTOJŲ, KURIEMS TEISĖ VAIRUOTI ATIMTA DĖL KET PAŽEIDIMŲ, papildomo mokymo kursai nebus atskirti, t. y. vyks vienu metu.

Pradedantieji vairuotojai ir vairuotojai, kuriems atimta teisė vairuoti, norėdami baigti papildomą mokymą, mokymo įstaigoje privalo: 

 • ne trumpiau kaip 45 minutes individualiai su mokymo įstaigos psichologu analizuoti padarytą (-us) KET pažeidimą (-us), už kurį (-iuos) buvo taikyta administracinė atsakomybė;
 • baigti ne trumpesnį kaip 45 minučių trukmės mokymo įstaigos vairuotojų mokytojo vedamą teorijos kursą;
 • baigti ne trumpesnį kaip 90 minučių trukmės mokymo įstaigos psichologo vedamą psichologijos kursą;
 • su mokymo įstaigos vairavimo instruktoriumi atlikti ne trumpesnį kaip 45 minučių trukmės praktinio saugaus, ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymą B kategorijos transporto priemone;
 • išlaikyti 25 klausimų žinių patikrinimo testą.

Reikalingi dokumentai:

 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • įsigaliojęs teismo sprendimas arba policijos nutarimas, kuriuo remiantis buvo taikyta administracinė atsakomybė;
 • vairuotojo pažymėjimas (pradedantiesiems vairuotojams, kuriems nebuvo atimta teisė vairuoti).
 • užpildytą pažeidimo (-ų) aprašą (galima pildyti mokykloje). Forma ir pavyzdys.

Kursų kaina 100 Eur. ( Kursų trukmė – 4,5 val. )

Reikalinga išankstinė registracija.