Nr. Kategorija Kategorijos apibūdinimas
1  CE C kategorijos automobilių ir priekabų, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginiai. Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 21 metai, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius.  
2  C1E

 C1 kategorijos automobilių ir priekabų, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginiai, taip pat junginiai, sudaryti iš B kategorijos vilkiko ir priekabos, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg; šių junginių didžiausioji leidžiamoji masė turi būti ne didesnė kaip 12 000 kg. Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 18 metų.

Laikant praktinį egzaminą VĮ "REGITRA" galėsite išsinuomoti  mokyklos mokomąjį  automobilį.