VKTI viršininko nustatyta tvarka nuo 2014 m. liepos 1 d. vairavimo mokyklai „EkoVairavimas“ suteikta teisė vykdyti papildomą vairuotojų mokymą.

Daugiau informacijos.